Polityka prywatności

Polityka prywatności Sklepu MUKO Studio 

www.mukostudio.pl 

(„Sklep”) 

Drogi Użytkowniku! 

Dbamy o Twoją prywatność i chcemy, abyś w czasie korzystania z naszych usług czuł się komfortowo. Dlatego też poniżej prezentujemy Ci najważniejsze informacje o zasadach przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych oraz plikach cookies, które są wykorzystywane przez nasz Sklep. Informacje te zostały przygotowane z uwzględnieniem RODO, czyli ogólnego rozporządzenia o ochronie danych. 

ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH 

MAŁGORZATA MARIA MULKOWSKA, przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą pod firmą MUKO Studio Małgorzata Mulkowska, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki i prowadzenia Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP 7851782897, nr REGON 389266995, ul. 3 Maja 30, 63-900 Rawicz. 

Jeśli chcesz skontaktować się z nami w związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych, napisz do nas na adres e-mail: biuro@mukostudio.pl. 

TWOJE UPRAWNIENIA 

Przysługuje Ci prawo żądania: 

dostępu do Twoich danych osobowych, w tym uzyskania kopii Twoich danych (art. 15 RODO lub – jeśli ma to zastosowanie – art. 13 ust. 1 lit. f RODO), 

ich sprostowania (art. 16 RODO), 

usunięcia (art. 17 RODO), 

ograniczenia przetwarzania (art. 18 RODO), 

przeniesienia danych do innego administratora (art. 20 RODO). 

A także prawo: 

wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych: 

z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących Ciebie danych osobowych, opartego na art. 6 ust. 1 lit. f RODO (tj. na realizowanych przez nas prawnie uzasadnionych interesach) (art. 21 ust. 1 RODO); 

jeżeli dane osobowe są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim (art. 21 ust. 2 RODO). 

Skontaktuj się z nami, jeśli chcesz skorzystać ze swoich praw. Sprzeciw w odniesieniu do wykorzystywania przez nas plików cookies (o których przeczytasz poniżej) możesz wyrazić zwłaszcza za pomocą odpowiednich ustawień przeglądarki. 

Jeśli uznasz, że Twoje dane są przetwarzane niezgodnie z prawem, możesz złożyć skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

DANE OSOBOWE I PRYWATNOŚĆ 

Poniżej znajdziesz szczegółowe informacje na temat przetwarzania Twoich danych w zależności od podejmowanych przez Ciebie działań. 

1. Złożenie zamówienia w Sklepie 

W jakim celu?

realizacja Twojego zamówienia

Na jakiej podstawie?

obowiązek prawny, związany z rachunkowością, 

umowa sprzedaży (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) 

zobowiązujący nas do przetwarzania Twoich danych 

osobowych (art. 6 ust. 1 lit. c RODO)

Jak długo?

przez okres obowiązywania wyżej wymienionej umowy do momentu wygaśnięcia ciążącego na nas obowiązku prawnego, związanego z rachunkowością

ponadto, Twoje dane będą przetwarzane do upływu okresu, w którym możliwe jest dochodzenie roszczeń – przez Ciebie lub przez nas 

(więcej informacji na ten temat znajdziesz w ostatniej tabeli tej sekcji)

Co się stanie, jeśli nie podasz danych?

nie będziesz mieć możliwości złożenia zamówienia2. Nawiązanie z nami kontaktu (np. w celu zadania pytania)

W jakim celu?

obsługa Twoich zapytań lub zgłoszeń

Na jakiej podstawie?

umowa lub działania podejmowane na Twoje żądanie, 

nasz prawnie uzasadniony interes, polegający na 

zmierzające do jej zawarcia (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) – w 

przetwarzaniu Twoich danych w celu prowadzenia z Tobą 

przypadku, gdy Twoje zapytanie lub zgłoszenie dotyczy 

komunikacji (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) – jeżeli Twoje 

umowy, której jesteśmy lub możemy być stroną 

zapytanie lub zgłoszenie nie ma związku z umową

Jak długo?

przez czas trwania wiążącej nas umowy lub – jeśli umowa 

do upływu okresu dochodzenia roszczeń – zobacz ostatnią 

nie zostanie zawarta – do upływu okresu dochodzenia 

tabelę tej sekcji – lub do momentu, w którym uwzględnimy 

roszczeń – zobacz ostatnią tabelę tej sekcji* 

Twój sprzeciw wobec przetwarzania*ponadto, Twoje dane będą przetwarzane do upływu okresu, w którym możliwe jest dochodzenie roszczeń – przez Ciebie lub przez nas 

(więcej informacji na ten temat znajdziesz w ostatniej tabeli tej sekcji)

Co się stanie, jeśli nie podasz danych?

nie będziemy mieli możliwości udzielenia odpowiedzi na Twoje zapytanie lub zgłoszenie* w zależności od tego, które ma zastosowanie w danym przypadku i które nastąpi najwcześniej 

3. Ustawienia przeglądarki lub inne zbliżone działanie zezwalające na prowadzenie działań analitycznych 

W jakim celu?

analiza sposobu korzystania i poruszania się przez Ciebie po stronie internetowej Sklepu, celem dostosowania strony do potrzeb i zachowania Użytkowników 

(więcej na ten temat przeczytasz w sekcji „Działania analityczne” i „Pliki cookies” Polityki prywatności)

Na jakiej podstawie?

nasz prawnie uzasadniony interes, polegający na przetwarzaniu danych w podanym wyżej celu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)

Jak długo?

do momentu wygaśnięcia ważności lub usunięcia przez Ciebie plików cookies, wykorzystywanych do celów analitycznych*

Co się stanie, jeśli nie podasz danych?

nie uwzględnimy Twoich preferencji dotyczących korzystania ze Sklepu w pracach nad jego rozwojem* w zależności od tego, które ma zastosowanie w danym przypadku i które nastąpi najwcześniej 

4. Wyrażenie przez Ciebie zgody na otrzymywanie od nas treści marketingowych (np. informacji o ofertach specjalnych)

W jakim celu?

wysyłka informacji marketingowych, zwłaszcza ofert specjalnych

Na jakiej podstawie?

Twoja zgoda na nasze działania marketingowe (art. 6 ust. 1 lit. a RODO)

Jak długo?

do momentu wycofania przez Ciebie zgody – pamiętaj, w każdej chwili możesz wycofać zgodę. Przetwarzanie danych do momentu cofnięcia przez Ciebie zgody pozostaje zgodne z prawem.ponadto, Twoje dane będą przetwarzane do upływu okresu, w którym możliwe jest dochodzenie roszczeń – przez Ciebie lub przez nas 

(więcej informacji na ten temat znajdziesz w ostatniej tabeli tej sekcji)

Co się stanie, jeśli nie podasz danych?

nie będziesz otrzymywać naszych materiałów marketingowych, w tym informacji o naszych ofertach specjalnych5. Podjęcie działania lub zaniechanie mogące powodować powstanie roszczeń związanych ze Sklepem lub naszymi usługami 

W jakim celu?

ustalenie, dochodzenie lub obrona ewentualnych roszczeń, związanych z zawartą umową lub świadczonymi usługami

Na jakiej podstawie?

nasz prawnie uzasadniony interes, polegający na przetwarzaniu danych osobowych we wskazanym powyżej celu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)

Jak długo?

do upływu okresu przedawnienia roszczeń lub do momentu, w którym uwzględnimy Twój sprzeciw wobec przetwarzania*

Co się stanie, jeśli nie podasz danych?

brak możliwości ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń* w zależności od tego, które ma zastosowanie w danym przypadku i które nastąpi najwcześniej 

DZIAŁANIA ANALITYCZNE 

W ramach Sklepu prowadzimy działania analityczne, mające na celu zwiększenie jego intuicyjności i przystępności – w odniesieniu do Ciebie będzie to miało miejsce, jeśli zezwolisz na takie działania. W ramach analizy będziemy brać pod uwagę sposób, w jaki poruszasz się po Sklepie – a więc np. to, ile czasu spędzasz na danej podstronie, czy w które miejsca w Sklepie klikasz. Dzięki temu możemy dostosować układ i wygląd Sklepu oraz zamieszczane w nim treści do potrzeb Użytkowników. 

BEZPIECZEŃSTWO DANYCH 

Przetwarzając Twoje dane osobowe stosujemy środki organizacyjne i techniczne zgodne z właściwymi przepisami prawa, w tym stosujemy szyfrowanie połączenia za pomocą certyfikatu SSL. 

PLIKI COOKIES 

Nasz Sklep, jak większość witryn internetowych, korzysta z tzw. plików cookies (ciasteczek). Pliki te:

są zapisywane w pamięci Twojego urządzenia (komputera, telefonu, itd.); 

nie powodują zmian w ustawieniach Twojego urządzenia. 

W tym Sklepie ciasteczka wykorzystywane są w celach: 

statystycznych 

marketingowych 

udostępniania funkcji Sklepu 

Aby dowiedzieć się, jak zarządzać plikami cookies, w tym jak wyłączyć ich obsługę w Twojej przeglądarce, możesz skorzystać z pliku pomocy Twojej przeglądarki. Z informacjami na ten temat możesz zapoznać się wciskając klawisz F1 w przeglądarce. Ponadto odpowiednie wskazówki znajdziesz na następujących podstronach, w zależności od przeglądarki, której używasz: 

Firefox 

Chrome 

Safari 

Internet Explorer / Microsoft Edge 

Pliki cookies nie będą przetwarzane przez nas dłużej niż 365 dni od ostatniej wizyty w Sklepie. Korzystając z odpowiednich opcji Twojej przeglądarki, w każdej chwili możesz: 

usunąć pliki cookies, 

blokować wykorzystanie plików cookies w przyszłości. 

W takich przypadkach nie będziemy ich już dłużej przetwarzać. 

Więcej informacji o plikach cookies znajdziesz w Wikipedii

USŁUGI ZEWNĘTRZNE / ODBIORCY DANYCH 

Korzystamy z usług podmiotów zewnętrznych, które wspierają nas w prowadzeniu działalności. Powierzamy im do przetwarzania Twoje dane – podmioty te przetwarzają dane wyłącznie na nasze udokumentowane polecenie. 

Poniżej znajdziesz listę odbiorców Twoich danych:

DZIAŁANIE ODBIORCY DANYCH PRZEKAZANIE DANYCH POZA UNIĘ EUROPEJSKĄ

hostingodawca nie ma miejsca 

podmiot zapewniający nam wsparcie 

techniczne/IT nie ma miejsca 

każde działanie w związku ze 

Sklepem 

osoby współpracujące z nami na 

podstawie umów cywilnoprawnych, 

nie ma miejsca

wspierające naszą bieżącą działalność przebywanie na stronie Sklepu z 

podmiot zapewniający usługi 

ustawieniami zezwalającymi na 

marketingowe nie ma miejsca

prowadzenie działań marketingowych 

przebywanie na stronie Sklepu z 

podmiot umożliwiający działania 

tak – Stany Zjednoczone 

ustawieniami zezwalającymi na 

analityczne na stronie 

Ameryki **

prowadzenie działań analitycznych 

dostawca płatności nie ma miejsca 

złożenie zamówienia w Sklepie 

dostawca oprogramowania ułatwiającego 

prowadzenie działalności (np. 

nie ma miejsca

oprogramowanie księgowe) 

skorzystanie przez Ciebie z usług 

dostarczanych nam w związku ze 

portale społecznościowe tak – Stany Zjednoczone 

Sklepem przez portale 

Ameryki **

społecznościowe A ponadto: 

odpowiednie organy publiczne w zakresie, w jakim jesteśmy zobowiązani do udostępnienia im danych. PRZEKAZYWANIE DANYCH OSOBOWYCH DO PAŃSTW SPOZA UNII EUROPEJSKIEJ 

** W związku z powyższym, Twoje dane osobowe mogą być przetwarzane również przez podmioty spoza Unii Europejskiej. Właściwy poziom ochrony Twoich danych, w tym poprzez stosowanie odpowiednich zabezpieczeń, zapewnia: 

 

zastosowanie standardowych klauzul ochrony danych przyjętych przez Komisję Europejską, o których mowa w art. 46 ust. 2 lit. c RODO